DRIVEWEAR – nové fotochromatické polarizační brýlové čočky

Co je to DRIVEWEAR?

Jde o kombinaci dvou oblíbených typů brýlových čoček – samozabarvovacích a polarizačních – dokonale přizpůsobenou potřebám řidičům motorových vozidel, ale i pro běžné použití, pro náročné zákazníky. Technologie měnícího se zabarvení čočky DRIVEWEAR je založena na využití zdokonalené fotochromatické technologie TRANSITIONS a průlomové polarizační technologie NuPolar. DRIVEWEAR představuje maximální využití moderních technologií v míře, které nebylo až do této chvíle v oblasti optiky dosaženo.

PROČ POUŽÍVAT DRIVEWEAR?

Praktickou funkci skvělých čoček DRIVEWEAR si pojďme přiblížit na následujících obrázcích:

Čočky drivewear při nízké hodnotě denního světla – v podmínkách nízké intenzity světla je jediným aktivním prvkem polarizační filtr s vysoce kontrastní zelenožlutou barvou. Tento polarizační filtr blokuje nepříjemné oslňující odlesky, např. od silnice, kapoty, palubní desky, zvyšuje kontrast barev a tak zlepšuje rozlišení předmětů a míru vnímání okolí řidičem. Absorpce světla v tomto stavu je 63%.

Drivewear v normálním denním světle za sklem auta – čelní sklo auta blokuje UV paprsky a zabraňuje tak aktivaci běžných fotochromatických molekul. Nově vyvinuté fotochromatické molekuly jsou však aktivovány intenzivním viditelným světlem. Barva drivewearu se v tento moment mění na měděnou a absorpce světla je až 75%. Čocky nadále blokují nepříjemné oslňující odlesky a zaručují řidiči skvělý vizuální komfort.

Drivewear v jasném slunečním světle – jelikož venku již není UV záření blokováno čelním sklem auta, aktivuje se fotochromatická vrstva TRANSITIONS. Protože jsou aktivovány všechny 3 funkční vrstvy čoček, změní se jejich barva na tmavě hnědou a absorpce světla v této fázi je až 85%, přičemž je blokováno 100% UV záření.

Brýlové čočky DRIVEWEAR využijete nejen pro pohodlné řízení Vašeho auta, ale i jako kvalitní brýle proti slunci, v přírodě, ve městě, či při sportu. Brýlové čočky DRIVEWEAR jsou standardně dodávány s povrchovým tvrzením proti poškrábání, doporučuje se doplnit je antireflexní úpravou. Cena základního provedení je 3.055,-Kč za 1 kus.

Brýlové čočky Drivewear jsou vyráběné individuálně, proto dodací lhůta trvá v rozmezí 1 – 2 týdnů.

Aplikace kontaktních čoček

Co je aplikace kontaktních čoček?

Pojem aplikace kontaktních čoček představuje proces, jehož cílem je vybavit zákazníka – uživatele optimálními kontaktními čočkami a přinést množství informací o zásadách správné péče o zrak a kontaktní čočky. Aplikace kontaktních čoček je časově náročná činnost, neboť obsahuje mnoho výkonů, měření a vyšetření, mnoho dotazů a odpovědí. Čas potřebný pro pečlivě provedenou aplikaci se pohybuje od 50 do 80 minut. Aplikaci kontaktních čoček Vám bude provádět kontaktolog (optometrista, nebo oční lékař).

Proč je nutné začít aplikací?

Zkoušet nosit kontaktní čočky bez předchozí aplikace je, řečeno bez obalu, hazard se zdravím. Kromě subjektivních pocitů, vyvolaných drážděním rohovky a okrajů víček, uživatel většinou nemůže rozpoznat hrozící rizika. Při nesprávném používání kontaktních čoček může docházet na očích ke změnám, které uživatel nikterak nepociťuje, avšak jejich nebezpečí je velké a následky mohu být i trvalé. Pečlivě provedenou aplikací a následnými pravidelnými kontrolami, jsou tato rizika téměř vyloučena, protože uživatel dostává optimální kontaktní čočky a je poučen o zásadách správné péče.

Jak vlastně aplikace probíhá?

Zákazník by se měl na aplikaci dostavit s již jasnou představou, k čemu a jakým způsobem hodlá kontaktní čočky používat – zda jako trvalou náhradu brýlí, ke každodennímu používání, nebo jen k určitým činnostem (sport, volný čas), anebo pouze k občasnému použití 1x-2x do týdne. To je věc, která spolu s dalšími ovlivňuje výběr vhodného typu kontaktních čoček. Na začátku aplikace Vám kontaktolog bude klást dotazy nutné pro zjištění Vaší anamnézy. Existují jisté zdravotní komplikace, které používání kontaktních čoček znemožňují, nebo používání omezují. Kontaktolog potřebuje znát i takové detaily o Vašem zdravotním stavu, které zdánlivě s kontaktními čočkami nesouvisejí. Bude vám provedeno měření zrakové ostrosti a stanovení správné korekce. Speciálním mikroskopem (štěrbinovou lampou) vám bude zkontrolován stav předního segmentu oka (rohovka, oční víčka, spojivky). Pokračuje se zjištěním množství slz, produkovaných slznými žlázami. Kvalita slzného filmu zásadně ovlivňuje chování nasazené kontaktní čočky a její snášenlivost uživatelem. Dále Vám bude provedena keratometrie – měření zakřivení a průměru, případně tloušťky rohovky. Právě tyto hodnoty, kromě dalších aspektů, ovlivňují výběr vhodných kontaktních čoček. V této fázi je již možné zákazníkovi nabídnout konkrétní typy kontaktních čoček, které na základě naměřených hodnot budou vhodné pro zamýšlené používání. Důležité je porovnání rozdílných vlastností nabízených typů čoček a jejich cen. Vybrané kontaktní čočky jsou nyní naaplikovány. Čas potřebný k jejich usazení na oku (cca 15min.) využijeme vysvětlením péče o kontaktní čočky – čistění, vhodné roztoky, zvlhčovací kapky, atd. S nasazenými kontaktními čočkami je potřeba nyní zkontrolovat zrakovou ostrost (visus). Pohled štěrbinovou lampou na nasazenou kontaktní čočku potvrdí správnou aplikaci – kontaktní čočka musí být posazena soustředně s rohovkou a mít vymezený pohyb. Dále je nutné provést zácvik manipulace s kontaktními čočkami, jejich nasazování a vyjímání, zopakovat zásady správného čistění a uchovávání čoček. Nakonec zbývá dohodnout termín kontroly, který závisí na typu naaplikovaných čoček.

Co absolvováním aplikace získám?

Především odbornou péči o váš zrak. Kontaktolog je vaším partnerem pro poradenství nad rámec aplikace a časem tak získáte přehled o problematice kontaktních čoček.

Návštěva kontaktologa je jediným správným začátkem při pořizování kontaktních čoček.

Preventivní kontroly?

Návštěva kontaktologa je potřebná nejen při zahájení používání kontaktních čoček. Preventivní kontrola je nutná pro případné včasné zachycení změn, ke kterým může během používání kontaktních čoček docházet a zjednání jejich nápravy. Zrádnost těchto změn tkví v tom, že se často neprojevují subjektivními příznaky – uživatel o nich neví (např. vaskularizace rohovky – prorůstání cév do rohovky a její postupné zneprůhlednění). Zákazník, který na preventivní kontroly pravidelně (obvykle po 6ti měsících) dochází, má jistotu bezpečného používání kontaktních čoček.

Roztoky pro kontaktní čočky

Trocha nedávné historie

Do začátku 90. let 20. století se jako jediný roztok na kontaktní čočky používal běžný fyziologický roztok. Kontaktní čočky v té době málokdo vydržel nosit déle, než 6 hodin a jejich sterilizace probíhala varem ve fyziologickém roztoku. S příchodem modernějších kontaktních čoček, s plánovanou výměnou, se rozšířily také nové typy roztoků, které sice již „uměly“ studenou sterilizaci, ale ještě např. neodstraňovaly bílkoviny – na to se používaly enzymatické tablety.

Současný trend

V současnosti jsou nabízeny roztoky na kontaktní čočky typu vše v jednom. Pro dezinfekci a uchovávání Vašich kontaktních čoček Vám stačí jen jedna lahvička.

Jak roztok na kontaktní čočky funguje?

Při nošení kontaktních čoček dochází na jejich povrchu k usazování depozit, které jsou příčinou zhoršeného vidění, zkrácené životnosti kontaktních čoček a především jsou zdrojem celé řady očních komplikací. Úkolem roztoku na kontaktní čočky je depozita odstraňovat. Tato depozita bývají tvořena bílkovinami, tuky a solemi kalcia. Jejich tvorbu ovlivňuje objem vody v materiálu kontaktní čočky, druh tohoto materiálu a složení slzného filmu. Depozita bílkovin je možné odstranit mechanickým čistěním a použitím enzymatických preparátů, kalciová depozita nelze prakticky odstranit bez poškození čočky, tukové usazeniny lze odstranit běžnými surfaktanty. Kromě toho je potřeba kontaktní čočku dezinfikovat od patogenních mikroorganismů. Výčet funkcí roztoku na kontaktní čočky zakončíme funkcí lubrikační – zvlhčovací, která je však částečná a nedokáže zcela nahradit zvlhčovací kapky, které mají podstatně vyšší účinnost.

Samostatnou kapitolou jsou, kromě výše uvedených chemických roztoků, roztoky peroxidové.

Tzv. oxidační dezinfekční systém – použití 3% peroxidu vodíku – je potřeba kombinovat s některým způsobem neutralizace. Hlavní výhodou peroxidových systémů je jejich neschopnost vyvolávat alergickou reakci (produktem rozkladu je pouze voda a kyslík).

Který roztok na kontaktní čočky je ten nejlepší?

Odpověď je stejně neurčitá, jako na otázku „které kontaktní čočky jsou ty nejlepší?“ Hodnocení roztoků lze provádět ze dvou hledisek.

  1. Subjektivní vjem uživatele kontaktních čoček. Z praxe víme, které roztoky našim zákazníkům způsobují např. pálení.
  2. Hodnocení stavu kontaktní čočky z hlediska nahromadění depozit na povrchu čočky na konci její životnosti. To lze pozorovat mikroskopicky při kontrole u kontaktologa.

Zjednodušeně řečeno, roztok, který vyhovuje Vašemu známému, nemusí vyhovovat Vám.

Volba vhodného roztoku na kontaktní čočky

Z předchozích odstavců vyplývá, že doporučení vhodného roztoku, je podmíněné především zkušeností a závisí na individuálních dispozicích uživatele. Chcete-li se dobrat co nejlepšího výsledku, dohodněte se s kontaktologem na prohlídkách stavu Vašich odnošených kont. čoček po použití různých roztoků.

Pozor na expiraci

U roztoků na kontaktní čočky rozlišujeme 2 expirace. Na obalu je uvedené datum do kdy je možné roztok bezpečně používat. Toto datum bývá u zakoupeného roztoku obvykle 1-2 roky. Dále je v návodu uvedené, do jaké doby po prvním otevření je nutné roztok spotřebovat, nebo přestat používat. Tato doba je u většiny roztoků 3 měsíce, u některých, s vyšším obsahem konzervantů, 6 měsíců.

Správný postup při čistění kontaktních čoček

  • Umyjte si dobře ruce, nejlépe antibakteriálním neparfémovaným mýdlem.
  • Do pouzdra nalijte nový roztok. Pouzdro na kontaktní čočky, je nutné po 3 měsících nahradit novým.
  • Do dlaně kápněte malé množství roztoku.
  • Vyjměte kontaktní čočku z oka a vložte do dlaně s roztokem.
  • Opatrně kontaktní čočku v dlani promněte bříškem prstu.
  • Promnutou kontaktní čočku uchopte (pinzetou vhodnou na kontaktní čočky) opláchněte čistým roztokem z lahve a vložte do připraveného pouzdra.
  • Stejný postup opakujte i s druhou kontaktní čočkou.

Poznámka: Současné roztoky typu „no rub“, tedy „bez mnutí“, sice slibují vyčistění i bez výše zmíněného promnutí v dlani, avšak pokud dodržíte výše zmíněný postup, máte jistotu, že Vaše kontaktní čočky budou dokonale vyčištěné.