Kontaktní čočky

Zajišťujeme kompletní servis kolem kontaktních čoček od A do Z. Provádíme aplikace začátečníkům, opakované aplikace při změnách typů kont. čoček, preventivní kontroly. Aplikujeme a prodáváme veškeré dostupné typy kontaktních čoček, např. Biofinity, ProClear, Frequency XC, PureVision, Air-Optix, Acuvue, Fresh Look, a mnoho dalších.

V současnosti není problém kontaktními čočkami

R

korigovat astigmatismus (torické kontaktní čočky)

R

nahradit multifokální brýle pro korekci presbyopie (multifokální kontaktní čočky)

R

změnit, či zvýraznit barvu Vašich očí

R

dokonce i spánek s nasazenými čočkami, díky moderním materiálům s velkou propustností kyslíku

Možností je mnoho, avšak bezpečnému používání kontaktních čoček musí předcházet důkladně provedená aplikace.

Chci jen ty nejlepší kontaktní čočky

Pochopitelně, že ano. Není důvod aplikovat kontaktní čočky, které by vyhovovaly částečně. Avšak které čočky budou ty nejlepší pro Vaše oči se nedá určit bez aplikace a nelze se ani spoléhat na doporučení jiných osob, protože každé oko bude mít odlišné parametry a dispozice a bude mu lépe vyhovovat jiný typ čoček. Výběr vhodných kontaktních čoček proto vždy konzultujte s optometristou.

Proč nelze používat kontaktní čočky bez aplikace?

Dostáváme mnoho dotazů, zvláště z internetu, proč je vlastně nutné podstoupit aplikaci. Důvodů je více. Začněme tím, že druhy a typy čoček se od sebe liší různými vlastnostmi a parametry. Změřením parametrů Vašeho oka získá optometrista podklad pro výběr vhodné kontaktní čočky. Je nutné zohlednit i stav předního segmentu oka (zdravotní stav povrchu rohovky, slzný film, velikost oční štěrbiny,…). Optometrista Vám naaplikuje zkušební čočku a zkontroluje mikroskopicky její „posazení“ na Vašem oku. Čočka nesmí být ani příliš volná, ani těsná, její pohyb na rohovce je přesně vymezen. Tento faktor zásadně ovlivňuje komfort a snášenlivost čočky uživatelem a minimalizuje zdravotní rizika při jejím užívání. Dalším důvodem pro aplikaci je nutnost poznání zásad manipulace s čočkami, nasazování, vyjímání. Taktéž používání správného roztoku na kontaktní čočky, zásady správného čistění kont. čoček, případně použití zvlhčovacích kapek. Nelze opomenout důvod preventivní – uživatel kontaktních čoček by měl docházet na pravidelné kontroly stavu předního segmentu oka. Rizika spojená s používáním kontaktních čoček (většinou s nesprávným používáním) jsou totiž pro samotného uživatele těžko odhalitelná. Navenek se neprojevují a přesto můžou mít i trvalé následky.

Není aplikace, jako aplikace

Ze zkušeností víme, že dnes je možné narazit na „kontaktologa“, který aplikaci provádí mírně řečeno komerčně. Taková „aplikace“ se obvykle omezí na pouhou kontrolu zrakové ostrosti a již jsou dávány zkušební čočky od protěžovaného dodavatele. Přitom chybějí zcela základní vyšetření a měření, nezbytná pro volbu vhodných čoček a preventivní kontroly. Ohledně manipulace s čočkami, či hygieně bývá zákazník odkázán na instruktážní CD, či internet. Takový nedbalý postup představuje pro zákazníka velká zdravotní rizika, navíc je neprofesionální a degraduje tak přístup odpovědných optometristů.

Jak by správná aplikace měla probíhat

V naší optice provádíme aplikaci tak, jak by měla skutečně probíhat, každému dílčímu kroku, věnujeme odpovídající pozornost. Zákazník by se měl na aplikaci dostavit s již jasnou představou, k čemu a jakým způsobem hodlá kontaktní čočky používat – zda jako trvalou náhradu brýlí, ke každodennímu používání, nebo jen k určitým činnostem (sport, volný čas), anebo pouze k občasnému použití 1x-2x do týdne. To je věc, která spolu s dalšími faktory ovlivňuje výběr vhodného typu kontaktních čoček. Na začátku aplikace Vám optometrista bude klást dotazy nutné pro zjištění Vaší anamnézy. Existují jisté zdravotní komplikace, které používání kontaktních čoček znemožňují, nebo používání omezují. Optometrista potřebuje znát i takové detaily o Vašem zdravotním stavu, které zdánlivě s kontaktními čočkami nesouvisejí. Bude vám provedeno měření zrakové ostrosti a stanovení správné korekce. Speciálním mikroskopem (štěrbinovou lampou) vám bude zkontrolován stav předního segmentu oka (rohovka, oční víčka, spojivky). Pokračuje se zjištěním množství slz, produkovaných slznými žlázami. Kvalita slzného filmu zásadně ovlivňuje chování nasazené kontaktní čočky a její snášenlivost uživatelem.

Dále Vám bude provedena keratometrie – měření zakřivení a průměru, případně tloušťky rohovky. Právě tyto hodnoty, kromě dalších aspektů, ovlivňují výběr vhodných kontaktních čoček. V této fázi je již možné zákazníkovi nabídnout konkrétní typy kontaktních čoček, které na základě naměřených hodnot budou vhodné pro zamýšlené používání. Důležité je porovnání rozdílných vlastností nabízených typů čoček a jejich cen. Vybrané kontaktní čočky jsou nyní naaplikovány. Čas potřebný k jejich usazení na oku (cca 15min.) využijeme k vysvětlení péče o kontaktní čočky – čistění, vhodné roztoky, zvlhčovací kapky, atd. S nasazenými kontaktními čočkami je potřeba nyní zkontrolovat zrakovou ostrost (visus). Pohled štěrbinovou lampou na nasazenou kontaktní čočku potvrdí správnou aplikaci – kontaktní čočka musí být posazena soustředně s rohovkou a mít vymezený pohyb. Dále je nutné provést zácvik manipulace s kontaktními čočkami, jejich nasazování a vyjímání, zopakovat zásady správného čistění a uchovávání čoček. Nakonec zbývá dohodnout termín kontroly, který závisí na typu naaplikovaných čoček.

Co absolvováním aplikace získáte?

Především odbornou péči o Váš zrak. Optometrista je Vaším partnerem pro poradenství i nad rámec aplikace a časem tak sami získáte jistý přehled o problematice kontaktních čoček. Návštěva kvalifikovaného optometristy je jediným správným začátkem při pořizování kontaktních čoček.

Velmi důležité jsou však i preventivní kontroly

Návštěva optometristy je potřebná nejen při zahájení používání kontaktních čoček. Preventivní kontrola je nutná pro případné včasné zachycení změn, ke kterým může během používání kontaktních čoček docházet a zjednání jejich nápravy. Zrádnost těchto změn tkví v tom, že se často neprojevují subjektivními příznaky – uživatel o nich neví (např. vaskularizace rohovky – prorůstání cév do rohovky a její postupné zneprůhlednění). Zákazník, který na preventivní kontroly pravidelně (obvykle po 6ti měsících) dochází, má jistotu bezpečného používání kontaktních čoček. Proto našim pravidelným zákazníkům nabízíme preventivní kontroly zdarma, v naší optice.